woensdag 15 februari 2012

tekst in onlangs gemaakt "artist's book"


STIL...

Luister: de zon duwt de maan weg
De dag de nacht.
Zoveel levens te verwarmen.
Voel hoe nu de stralen zacht
hun armen slaan om je koude schouders
en kilte verdwijnt in het licht van de zon.
In diverse maten
verschijnt de muziek
in huizen en straten.
De dag begint met vogelzang
die allengs wordt verdrongen
door veel te veel lawaai, zodat de nacht
weer welkom is
.. met in zijn midden
de grootste stilte
van die vierentwintig uur
van elke dag...
...en nacht.

vrijdag 3 februari 2012

donderdag 2 februari 2012